Leasing

 • Na leasing pořídíte osobní i užitková vozidla
 • Pro soukromé osoby, podnikatele i organizace
 • Leasing uzavíráme na místě přímo v autobazaru vše vyřízeno do 1 hodiny

Rychle a přesně podle Vašeho přání

 • Stačí 2 doklady

 • Pro vozidla od roku výroby 2000

 • Sami volíte výši měsíčních splátek a délku splácení
 (od 24 do 72 splátek – dle stáří vozidla)

 • Doporučená záloha 25 % – 70 % pořizovací ceny

 • Nabízíme řadu doplňkových služeb 
(havarijní pojištěni, pojištění opravy vozidla, povinné ručení, pojištění schopnosti splácet)


Žádné zbytečné průtahy

 • 
Vyberete si vozidlo

 • Prodejce Vám podá všechny informace

 • Okamžité Vám na míru zpracuje nabídku s různými 
variantami splátkového režimu

 • Vy předložíte požadované doklady

 • Pokud pořizovací cena vozidla nepřesahuje 300 000 Kč,
 stačí Vám k uzavření smlouvy 2 doklady totožnosti

 • Prodejce za Vás vyplní žádost a odešle ke schválení

 • Do 20 minut obdržíte rozhodnutí o uzavření smlouvy
 a můžete odjet ve svém novém vozidleI KDYBYSTE PŘIŠLI O VŠECHNO, AUTO OD NÁS VÁM ZŮSTANE!

 • Váš vůz přímo na místě i pojistíme
 • Za zvýhodněných pojistných podmínek
 • Pojištění si můžete sjednat již v rámci leasingové smlouvy
 • Vše je zařízeno pohodlně u prodejce
 • Pojistné platíte přímo v leasingových splátkách

Nabízíme Vám:
Havarijní pojištění
Při sjednání v rámci leasingové smlouvy za zvýhodněných podmínek
Pojištění s maximálním pojistným krytím
Máte výběr z nabídky více pojišťoven
Pojištění na celém území Evropy je v základní nabídce
Při sjednání spolu s povinným ručením další výhody

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
Maximální limity pojistného krýti již v základní sazbě Pojištění schopnosti splácet
Hradí leasingové splátky za Vás, pokud Vy právě nemůžete
Pojištění pro případ pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a úmrtí
Lze sjednat i pro případ ztráty zaměstnání

CO POTŘEBUJETE K PODEPSANÍ SMLOUVY

OBČAN ČR – NEPODNIKATEL
Podmínky a potřebné doklady:
– věk min. 18 let
- telefon do zaměstnáni a domu – pevná linka
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti (cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz)

Pořizovací cena vozidla vyšší než 300 000 Kč:

 • potvrzeni o příjmu (max. 1 měsíc staré)

 • jeden z následujících dokladů (kopie max. 1 měsíc staré):

  • SIPO
  • výpis z bankovního účtu
 • faktura za telefon za poslední měsíc (poslední výpis v daném měsíci)

 • vyúčtováni za plyn, elektřinu, televizi či nájem

CIZINEC – NEPODNIKATEL
Podmínky a potřebné doklady:

 • věk min. 18 let

 • telefon do zaměstnáni a domů
 • pevná linka
 • doba pracovního poměru v ČR min. 6 měsíců

 • povolení k pobytu s platností min. 1 kalendářní měsíc od data
 předloženi návrhu leasingové smlouvy

 • adresa pobytu na území ČR
 • platný cestovní pas

Pořizovací cena vozidla vyšší než 300 000 Kč:
(viz občan ČR – nepodnikatel)

PODNIKATELÉ
(osoby výdělečně činné – občané ČR i cizinci, tuzemské i zahraniční organizace)

Podmínky a potřebné doklady:

 • min. věk osoby zastupující podnikatelský subjekt 18 let

 • telefonní číslo na podnikatelský subjekt (pevná tel. linka)

 • zahraniční podnikatelský subjekt: doba podnikáni v ČR min. 6 měsíců

 • platný OP zástupce subjektu (cizí státní příslušník předloží platný průkaz
 k pobytu s povolením k pobytu min. 1 kalendářní měsíc od data předložení
 návrhu leasingové smlouvy a adresou pobytu na území ČR)
 • platný živnost, list nebo koncese nebo výpis z OŘ nebo doklad o přiděleni IČO

Pořizovací cena vozidla vyšší než 300 000 Kč:

 • kopii přiznáni k dani z příjmu za poslední rok nebo účetní závěrky
 • jeden z následujících dokladů:

  • výpis z bankovního účtu za poslední měsíc
 (poslední výpis v daném měsíci – kopie)

  • 1 přiznání k DPH za poslední období
  • měsíc nebo čtvrtletí (kopie)

  • potvrzeni finančního úřadu o závazcích žadatele vůči státu
 (originál nebo úředně ověřená kopie – max. 60 dni staré)

Leasing

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.